تبلیغات
شیعه حق - می گویند :اگر مهدویت صحیح بود، باید در صحیح بخاری و صحیح مسلم می آمد،پاسخ چیست؟
 
شیعه حق
یا صاحب الزمان(عج)

شبهه :در صحیح بخاری و صحیح مسلم، در رابطه با مهدویت، روایتی نیامده است. اگر مهدویت صحیح بود، باید در صحیح بخاری و صحیح مسلم می آمد.

جواب اول:

صحیح بخاری و صحیح مسلم، شامل تمام روایات صحاح اهل سنت نیست. این طور نیست که آقای بخاری و مسلم، تمام روایات صحیح را در این کتاب آورده باشند. آقای ابن حجر عسقلانی می نویسد:

بخاری گفته است:

ما أدخلت فی كتاب الجامع إلا ما صح و تركت من الصحاح كی لا یطول الكتاب.

من، روایاتی را که در نزد من صحیح بود، در کتابم نیاورده ام تا کتابم طولانی و زیاد نشود.

خود بخاری می گوید که من همۀ روایات صحیح را نیاورده ام. پس این طور نیست که اگر روایاتی صحیح می بود، باید بخاری آن را می آورد. شاید یکی از آنها، همین حدیث مربوط به مهدویت است.

تغلیق التعلیق لإبن حجر، ج5، ص420

خود حدیث غدیر هم که با 250 سند از 120 راوی نقل شده است، در این دو کتاب نیست و عمده اهل سنت معتقد به تواتر این حدیث هستند.

ابن حجر عسقلانی در کتاب مقدمه فتح الباری، ص488 از بخاری نقل می کند:

أحفظ مائة ألف حدیث صحیح و أحفظ مائتی ألف حدیث غیر صحیح.

من صد هزار روایتِ صحیح و دویست هزار روایتِ غیر صحیح حفظ کرده ام.

اینکه می گوید دویست هزار روایتِ غیر صحیح حفظ کرده ام، بماند و فعلا کاری با آن نداریم، ولی می گوید من صد هزار روایتِ صحیح حفظ کرده ام، اما مجموع روایات صحیح بخاری با حذف مکررات، 2700 روایت است و با حفظ مکررات، حدود 6 هزار روایت است و حدود 93 هزار روایت صحیح را نیاورده است. پس با وجود این 93 هزار روایت باقیمانده که جناب بخاری می گوید صحیح بود و حفظ کرده ام، ولی در کتابم نیاورده ام (و در کتاب های دیگر است)، پس گفتن اینکه:

اگر حدیث مهدویت صحیح بود، باید در صحیح بخاری می بود کاملا غلط است.

این مطلبی است که خود جناب بخاری هم آن را ادعا نکرده است.

عمدة القاری للعینی، ج1، ص6 - تذکرة الحفاظ للذهبی، ج2، ص556 - تاریخ الاسلام للذهبی، ج19، ص245

جواب دوم:

جناب حاکم نیشابوری - از شخصیت های برجسته اهل سنت - کتابی دارد به نام مستدرک الصحیحین که اخیرا در 3 جلد یا 4 جلد چاپ شده است و هزاران روایت را آورده است و گفته است:

صحیح علی شرط الشیخین، صحیح علی شرط بخاری، صحیح علی شرط مسلم، و لم یخرجاه.

و این روایات را ثابت کرده است که صحیح است و با مبنای رجالی بخاری و مسلم مطابقت می کرده است، ولی اینها نیاورده اند.

جواب سوم:

آیا از شرائط صحت روایت، ورود در صحیح بخاری و صحیح مسلم است؟ یعنی آقایان اهل سنت برای صحیح بودن روایت، شروطی دارند که حتما باید در صحیح بخاری و صحیح مسلم باشد؟

مگر یکی از شرائط صحت روایت، ورود آن در صحیح بخاری و صحیح مسلم است؟

جواب چهارم:

آیا مگر دین مسلمانان با صحیح بخاری و صحیح مسلم گره خورده است؟

یکی از بزرگان معاصر اهل سنت به نام دکتر عبد الباقی، در کتاب بین یدی الساعة، ص123 می گوید:

لا أری لزاما علینا نحن المسلمین أن نربط دیننا بصحیح البخاری و مسلم. فلنفرض أنهما لم یكونا. فهل تشل حركتنا و تتوقف دورتنا؟ لا. فالأمة بخیر و الحمد لله.

لزومی نمی بینیم که ما مسلمانان، دینمان را به صحیح بخاری و صحیح مسلم گره بزنیم. اگر صحیح بخاری و صحیح مسلم نبودند، آیا این حرکت اسلامی باید از بین می رفت و نقش ما در مسائل دینی متوقف می شد؟ خیر، اینگونه نیست.

جواب پنجم:

آیا می توانید ادعا کنید همین کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم که اکنون در دست مسلمانان و کتابخانه های مسلمانان است، همان کتابی است که جناب بخاری و مسلم نوشته اند؟ یا در گذر زمان، آنهایی که هوای أموی در سر داشتند، روایات را حذف کرده اند؟

بیش از 70 کتاب از کتاب های اهل سنت این روایت را آورده اند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:

المهدی حق و هو من ولد فاطمه.

مهدی، حق است و از اولاد فاطمه است.

بزرگان اهل سنت گفته اند که این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم بوده است.

جناب ابن حجر هیثمی، کتابی در رد شیعه نوشته به نام الصوائق المحرقة، در باب 11، فصل اول، ص163 می گوید:

قد أخرجه مسلم حدیث "المهدی حق و هو من ولد فاطمه".

مسلم این روایت را در صحیح خود آورده است.

متقی هندی - که از علمای بزرگ اهل سنت است - در کتاب کنز العمال، ج14، ص264 می گوید:

مسلم این روایت را در صحیح خود آورده است.

شیخ محمد علی صبان، در کتاب إسعاف الراغبین، ص145 می گوید:

این روایت در صحیح مسلم آمده است.

حمزاوی مالکی، در کتاب مشارق الأنوار، ص112 می گوید:

مسلم این روایت را در صحیح خود آورده است.

ولی حالا این صحیح مسلمی را که الآن در کشورهای اسلامی است، ورق بزنید و این روایت را برای ما پیدا کنید. چه کسی این روایت را حذف کرده و از صحیح مسلم برداشته است؟

آیا آقایان متقی هندی و حمزاوی و محمد علی صبان و ابن حجر هیثمی دروغگو هستند؟ یا اگر راست می گویند که مسلم آن را در صحیح خود آورده است، پس کجاست؟ چرا این را از صحیح مسلم حذف کرده اید؟ چه کسانی آن را حذف کرده اند؟ پس این گونه شعار بی اساس ندهید که:

اگر این روایت صحیح می بود، باید در صحیح مسلم می آمد.

جواب ششم:

تازه چه کسی می گوید که احادیث مهدی در صحیحین نیست؟

از جمله : بخاری از ابوهریره نقل می کند:

قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم: کیف أنتم إذا نزل إبن مریم فیکم و إمامکم منکم؟

چه خواهید کرد وقتی که عیسی بن مریم از آسمان نازل شود و نماز جماعت بخواند و امام جماعتش از شما باشد؟

صحیح بخاری، ج4، ص143 - صحیح مسلم، ج1، ص94

همچنین جابر بن عبدالله می گوید:

سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول: ... فینزل عیسى بن مریم صلى الله علیه و سلم، فیقول أمیرهم: تعال، صل لنا، فیقول: لا.

امام به حضرت عیسی علیه السلام می گوید: بیا نماز بخوان، حضرت عیسی علیه السلام می گوید: خیر، شما باید نماز بخوانی.

صحیح مسلم، ج1، ص95

تمام شارحین صحیح بخاری و صحیح مسلم به اتفاق گفته اند:

مراد از:

إمامکم منکم.

حضرت مهدی (علیه السلام) است.

در فیض الباری فی شرح صحیح البخاری، ج4، ص44 می گوید:

و هذا صریح أن مصداق الإمام فی الأحادیث هو المهدی.

ابن حجر عسقلانی در فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، ج6، ص358 می گوید:

تواترت الأخبار بأن المهدی من هذه الأمة و أن عیسى یصلی خلفه.

روایات متواتری وجود دارد که مهدی از این أمت اسلامی است و عیسی بن مریم هم پشت سر او نماز می خواند.

تهذیب التهذیب لإبن حجر، ج9، ص126 - تهذیب الكمال للمزی، ج25، ص149

عینی در عمدة القاری، ج16، ص40 می گوید:

مراد از:

إمامکم منکم.

اشاره به حضرت مهدی (علیه السلام) است که حضرت عیسی (علیه السلام) پشت سر او نماز می خواند.

نووی هم در شرح صحیح مسلم، ج18، ص58 همین تعبیر را دارد.

عبد المحسن العباد - از اساتید توانمند دانشگاه اسلامی مدینه منوره و از وهابیت است - کتابی دارد به نام عقیدة اهل السنة و الأثر و در ص178 می گوید:

مراد از

إمامکم منکم.

حضرت مهدی (علیه السلام) است که حضرت عیسی (علیه السلام) پشت سر او نماز می خواند.

البانی - که از او به بخاری دوران یاد می شود و بن‌باز، مفتی اعظم عربستان سعودی می گفت: شایسته است که البانی را امام الحدیث بنامیم - در کتاب سلسلة الأحادیث الصحیحة، ج5، ص267 روایاتی که حضرت عیسی (علیه السلام) پشت سر حضرت مهدی (علیه السلام) نماز می خواند را می آورد و می گوید:

روایت صحیح و از نظر سند، اشکالی ندارد.

پس خلاصه بحث چنین میشود:

1- خیلی از روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم، در طول تاریخ حذف شده است.

2- مباحث و معارف اسلامی، منحصر به صحیح بخاری و صحیح مسلم نیست.

3- یك مسئله فقهی را نمی‌توانید فقط با تكیه بر صحیح بخاری و صحیح مسلم استنباط كنید و ناگزیر هستید كه از دیگر سنن و مسانید خودتان استفاده كنید.

4- چه كسی گفته است كه در صحیح مسلم و صحیح بخاری نیامده است؟ ما روایات متعددی از صحیح بخاری و صحیح مسلم ذكر كردیم كه مسئلۀ مهدویت در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است. مانند روایت ابوهریره كه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:

کیف أنتم إذا نزل إبن مریم فیکم و إمامکم منکم؟

چه خواهید کرد وقتی که عیسی بن مریم از آسمان نازل شود و نماز جماعت بخواند و امام جماعتش از شما باشد؟

صحیح بخاری، ج4، ص143 - صحیح مسلم، ج1، ص94

تمام شارحین صحیح بخاری و صحیح مسلم گفته‌اند كه مراد از:

إمامکم منکم.

حضرت مهدی (علیه السلام) است.

فیض الباری فی شرح صحیح البخاری، ج4، ص44 - فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، ج6، ص358 - عمدة القاری، ج16، ص40 - شرح صحیح مسلم للنووی، ج18، ص58

منبع: سایت ولی عصر(عج)نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی